رئیس مبارزه با مواد مخدر پرو عوض شد

پرو که از بزرگترین تولید کنندگان کوکایین در جهان است برای آنکه تصور جهانی درباره بی‌میلی آن کشور به مبارزه با مواد مخدر را عوض کند، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در کشورش را عوض کرد.

ریکاردو سوبرون که سال گذشته برنامه مبارزه با کشت گیاه کوکا را متوقف کرده بود، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده بود.

او اعتقاد داشت که این برنامه موفقیت‌آمیز نبوده است.

همین امر سبب شده بود که نگرانی‌هایی درباره تعهد پرو به مبارزه با مواد مخدر با تردید روبه‌رو شود.

جانشین آقای سوبرون، کارمن ماسیاس است که گفته به نظر او راه مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از کشت گیاه کوکاست.