زلزله در استان مازندران ایران

زلزله ای ۵ ریشتری بخشهایی از استان مازندران ایران را لرزاند.

بنا به گزارشها، این زمین لرزه در حوالی شهرستان بابل رخ داد، و هرچند در تعدادی از شهرهای این استان حس شده، اما گویا خسارات چندانی برجا نگذاشته است.

خبرگزاری فارس از قول هادی ابراهیمی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گزارش داده که پس از این زلزله، شرایط در این استان عادی است.

با این حال خطوط برق و تلفن منطقه قطع شده، اما آقای ابراهیمی گفته است که ظاهرا آن ارتباطی با زلزله ندارد.

خبرگزاری فارس گزارش داده که مردم مناطقی از استان سمنان و گرگان، همجوار مازندران، نیز این زلزله را احساس کرده اند.