اعتصاب عمومی برای سومین روز متوالی در نیجریه

در نیجریه، اعتصاب عمومی در اعتراض به حذف یارانه سوخت برای سومین روز متوالی ادامه دارد.

دولت به کارکنان بخش عمومی که هسته اصلی اعتصاب کنندگان هستند، هشدار داده در صورتی که دست از اعتصاب برندارند، پولی به آنها پرداخت نخواهد شد.

خبرنگار بی بی سی در لاگوس، می گوید اعتصاب اخیر باعث افزایش فشار به گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه شده است.

برخی از سیاستمداران، از رئیس جمهور خواسته اند تا در مورد حذف یارانه سوخت تجدید نظر کند.