دولت برمه با شورشیان کارن توافقنامه آتش بس امضا کرد

دولت برمه اعلام کرده است که در پی مذاکرات انجام شده با هیاتی متشکل از رهبران ارشد اقلیت قومی کارن، دو طرف بر سر توقف درگیری نظامی و برقراری آتش بس به توافق رسیده و توافقنامه ای را در این زمینه امضا کرده اند.

تلاش برای برقراری آتش بس و مذاکره به منظور دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز برای شورش قومی کارن ها ظاهرا بخشی از برنامه های دولت جدید برمه است که اگرچه همچنان تحت تسلط نظامیان قرار دارد، اما کوشیده است اصلاحاتی را در زمینه های سیاسی و پیشرفت به سوی دموکراسی به اجرا بگذارد.

کارن ها دارای فرهنگ و زبانی متفاوت با اکثریت مردم برمه هستند و سابقه تلاش آنها برای برخورداری از حقوق بیشتری در این کشور به زمان استقلال برمه در بیش از شصت سال پیش باز می گردد.