مدیر روزنامه کیهان ترور مقامات اسرائیلی را توصیه کرده است

حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان، سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسئول ترور مصطفی احمدی روشن، کارمند سایت غنی سازی نطنز، معرفی کرده و با تاکید بر "حق قانونی [حکومت ایران] برای مقابله به مثل" گفته است: "ترور نظامیان ومقامات اسرائیلی به آسانی امکانپذیر است و این جرثومه های فساد به راحتی قابل شناسایی و به آسانی قابل دسترسی هستند."

آقای شریعتمداری به عنوان دلیل دست داشتن سرویس های اطلاعاتی خارجی در ترور آقای احمدی روشن، اظهارات مقامات اسرائیلی در مورد لزوم آسیب رساندن به تاسیسات اتمی ایران و گزارش های مربوط به سخنان یک نظامی سابق آمریکایی را یادآور شده که ظاهرا ترور فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران را واکنشی مساعد نسبت به "دست داشتن این نیرو" در اقدامات تروریستی علیه آمریکاییان دانسته بود.

مقامات و رسانه های دولتی ایران نیز اکثرا قتل مصطفی احمدی روشن را به تلاش عوامل خارجی برای متوقف کردن برنامه های هسته ای و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس نسبت داده و نماینده ایران در سازمان ملل، ضمن تایید این نظر، خواستار محکومیت ترور آقای احمدی روشن شده است.