در ۹ ماه گذشته روزی یک تن مواد مخدر در ایران کشف شد

طه طاهری، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در همایش کشف و آنالیز مواد مخدر در تهران گفت طی ۹ ماه گذشته هر روز یک تن مواد مخدر در این کشور کشف شده و افزود: عدم وجود اطلاعات آنالیز مواد مخدر در سال های گذشته موجب ناکامی های فراوانی در عملیات های پلیسی شد.

به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر این اطلاعات در روزگار حاضر سلاح موثری را در اختیار یگان های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر قرار داده و به کشف مواد مخدر کمک زیادی می کند.

یک مقام مسئول سال گذشته گفته بود ایران نسبت به جمعیت اش، در حال حاضر اولین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است.