سیف زاده: دادگاه انقلاب غیر قانونیست

محمد سیف زاده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر ایرانی در نامه ای اعلام کرد که دادگاه انقلاب را "غیر قانونی" و "فاقد مشروعیت" می داند.

صبح روزچهارشنبه ۲۱ دی ماه جلسه رسیدگی به پرونده دکتر محمد سیف زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر به اتهام نامه به محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران تشکیل شد اما او در این دادگاه حاضر نشد.

او در ماه اوت ۲۰۱۱ در نامه ای به آقای خاتمی از "نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران" گفته و هشدار داده بود که "هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد."

سایت کلمه نامه ای از آقای سیف زاده منتشر کرده است که این وکیل زندانی در آن نوشته "به اتهامات متهمین سیاسی، انحصارا واختصاصا باید در محاکم عمومی دادگستری، باحضور هیات منصفه واقعی(نه حکومتی) وبه صورت علنی رسیدگی شود."

فاطمه گلزار، همسر آقای قدیانی در این باره در گفتگو با جرس گفت :"در این پرونده وکالت ایشان را من بر عهده داشتم که به درخواست ایشان در این دادگاه حضور نیافتم و فقط لایحه ایشان را بردم."

پیش از این ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از شرکت در دادگاه خودداری کرده بود.