بریتانیا متهم به فروش موشک به ایران را به آمریکا تحویل می دهد

دادگاه عالی بریتانیا با درخواست دولت آمریکا برای استرداد کریستوفر تپین، شهروند بریتانیایی متهم به اقدام به فروش قطعات باطری موشک هاوک به ایران موافقت کرده است.

این بازرگان شصت و چهارساله ضمن رد این اتهام، خود را قربانی صحنه پردازی پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - دانسته و گفته است که کسانی که با او در مورد صدور این قطعات به ایران مذاکره کردند، در واقع ماموران مخفی اف بی آی بوده اند و نه خریداران ایرانی.

سال گذشته، دادگاه بدوی به استرداد کریستوفر تپین به آمریکا رای داد و با ابرام این رای در دادگاه عالی، زمینه استرداد و پیگرد قضایی این شهروند بریتانیایی در آمریکا فراهم شده است.

در صورت اثبات این اتهام، آقای تپینگ با مجازات حداکثر سی و پنج سال حبس روبروست.