دولت برمه شماری از زندانیان سیاسی را آزاد می کند

دولت غیرنظامی برمه در ادامه عمل به تعهد خود در انجام اصلاحات سیاسی در این کشور تحت تسلط نظامیان و کسب اعتبار بین المللی، شماری از زندانیان سیاسی را آزاد می کند.

از جمله زندانیانی که آزادی آنان اعلام شده می توان به مین کو نائینگ، از رهبران اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۸۸ ، خون تون او، رهبر یکی از اقلیت های قومی، و خین نیوت، نخست وزیر سابق نام برد که در جریان پاکسازی های سال ۲۰۰۴ توسط حکومت نظامیان بازداشت و زندانی شد.

به گفته خبرنگار بی بی سی در منطقه، آزادی این گروه از مخالفان سرشناس می تواند مهمترین اقدام دولت برمه در حرکت به سوی اصلاحات محسوب شود که پیش از این، مورد استقبال کشورهای عمده غربی قرار گرفته است.