محمد البرادعی داوطلب پست ریاست جمهوری مصر نمی‌شود

محمد البرادعی، از افراد مطرح برای پست ریاست جمهوری مصر، گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.

آقای البرادعی که در زمان ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی برنده جایزه صلح شد، گفت مصر برای برقراری دموکراسی هنوز راه درازی در پیش دارد.

او با انتقاد از شورای نظامی حاکم بر مصر گفت این شورا به شیوه ای مصر را اداره می کند که انگار سال گذشته هیچ انقلابی برای سرنگونی حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق، رخ نداده است.

دولت نظامی مصر هنوز تاریخی برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین نکرده اما گفته است که تا آخر ماه ژوئن، یک رییس جمهوری جدید در راس کار خواهد بود.

خبرنگاران می گویند محمد البرادعی به این دلیل که با مردم عادی مصر تماس نداشته، مورد انتقاد است.