چین روابطش را با نپال تقویت می کند

ون جیا- بائو، نخست وزیر چین به نپال سفر کرده است.

این اولین دیدار یک رهبر ارشد چین از نپال طی بیشتر از یک دهه است.

آقای ون قرار است در مورد طرح چین برای یک سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در زیرساخت های نپال گفتگو کند.

وی همچنین احتمالا از رهبران نپال خواهد خواست که در ارتباط با تبت، از چین حمایت کنند.

در حال بیست هزار تبتی به حال تبعید در نپال بسر می برند.

بنابر گزارش ها، چین از دولت نپال می خواهد که مانع از ورود تعداد بیشتری از این افراد شود و علیه جدایی طلبان تبت نیز اقدام کند.

به گفته خبرنگاران، چین به طور پیوسته در حال توسعه نقش خود در نپال است و می خواهد مانع از نفوذ طولانی مدت هند در آن کشور شود.