حذف اسکناسهای منقوش به عکس قذافی

بانک مرکزی لیبی می گوید جمع آوری اسکناسهای قدیمی منقوش به تصویر معمر قذافی، حاکم سابق این کشور را آغاز کرده است.

صادق عمر الکابر، مدیر کل این بانک به خبرنگاران در طرابلس گفت شهروندان لیبی باید تا پانزدهم ماه مارس اسکناسهای ۵۰ دیناری را به بانکها تحویل دهند.

اسکناس پنجاه دیناری بهادارترین اسکناس لیبی است و جمع آوری اسکناسهای کم بهاتر در مرحله بعدی انجام خواهد شد. بانک مرکزی لیبی چاپ اسکناسهای طرح جدید را آغاز کرده است.