مذاکرات دولت نیجریه و اتحادیه‌ها به نتیجه نرسید

مذاکرات دولت نیجریه و رهبران اتحادیه های کارگری برای توافق در مورد حذف یارانه های سوختی با شکست مواجه شده است.

حذف یارانه های سوختی توسط دولت نیجریه که دو هفته پیش صورت گرفت منجر به افزایش شدید قیمت سوخت شد.

این امر منجر به بروز تظاهرات گسترده و اعتصاب های سراسری شد.

اعتصاب ها، میلیاردها دلار به اقتصاد این کشور لطمه وارد کرده است.

این احتمال وجود دارد که با شکست مذاکرات، کارگران بخش نفت از فردا، یکشنبه دست به اعتصاب بزنند.