برگزاری اولین انتخابات چندحزبی در قزاقستان

رای گیری در انتخابات پارلمانی قزاقستان آغاز شده است.

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در ماه نوامبر پارلمان این کشور را منحل کرد و تغییراتی را صورت داد که حضور دست کم دو حزب سیاسی را در صحنه سیاست این کشور تضمین کند.

تا کنون تمام کرسی‌های پارلمان قزاقستان در اختیار حزب آقای نظربایف بوده است. او از زمان اعلام استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.

هفت حزب در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کرده‌اند، اما خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که تنها یکی از این احزاب منتقد واقعی سیاست‌های رئیس جمهور است.

تا کنون انتخاباتی آزاد و عادلانه از دید ناظران بین‌المللی در قزاقستان برگزار نشده است.