دیده بان حقوق بشر، کویت را متهم به آزار زنان تراجنس کرد

دیده بان حقوق بشر پلیس کویت را متهم به شکنجه و آزار جنسی زنان تراجنس (transsexual) کرده است.

دیده بان حقوق بشر گزارش جدید خود را براساس مصاحبه با چهل زن تراجنس، وکیل و مقامات مختلف تهیه کرده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری و لغو قانونی شده که در سال ۲۰۰۷ میلادی در کویت به تصویب رسیده است. براساس، این قانون، چنانچه به جنسیتی برخلاف آن چه که دارید "تظاهر" کنید، مرتکب جرم شده اید. (یعنی اگر مردی تظاهر کند که زن است، جرمی مرتکب شده است.)

دیده بان حقوق بشر همچنین گفته است به مدارکی دست یافته که براساس آن پلیس کویت با سوءاستفاده از این قانون از زنان تراجنس اخاذی می کند.