مذاکره برای پایان اعتصابات نیجریه بی نتیجه ماند

مذاکرات گودلاک جاناتان، رئیس جمهورنیجریه، و رهبران اتحادیه های کارگری این کشور بر سر حذف یارانه سوخت، در آخرین ساعات روز یکشنبه باز هم بدون نتیجه پایان یافت.

جزئیات این مذاکرات اعلام نشده است.

اعتصاب همگانی در اعتراض به حذف یارانه سوخت، به احتمال زیاد امروز دوشنب آغاز خواهد شد.

هنوز مشخص نیت که آیا کارگران صنعت نفت نیجریه هم به این اعتصاب خواهند پیوست یا نه. آنها تهدید کرده بودند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، به اعتصاب خواهند پیوست.

عبدالواحد عمر، رئیس کنگره کارگران نیجریه گفت به درخواست رئیس جمهور این کشور و به دلیل نگرانی های امنیتی، تظاهرات خیابانی برگزار نخواهد شد.