مرگ هزاران آفریقایی 'به دلیل تاخیر در واکنش به قحطی'

دو موسسه خیریه بزرگ در بریتانیا در گزارشی اعلام کرده اند که به دلیل ناموفق بودن اقدامات و عدم واکنش قاطع به هشدارها در باره خشکسالی در شرق آفریقا، هزاران نفر جان خود را از دست داده و میلیون ها دلار به هدر رفته است.

موسسه های آکسفام و نجات کودکان اعلام کرده اند که بیش از ۶ ماه طول کشید تا موسسه ها بر اساس اطلاعات دریافتی از ماهواره ها و شاهدان عینی در باره حتمی بودن خشکسالی، وارد عمل شوند.

آنها گفته اند که بخشی از این وضعیت، به دلیل آن بود که دولت های کنیا و اتیوپی حاضر نبودند اندازه و مقیاس این فاجعه را بپذیرند.

بخش دیگری هم ناشی از این بود که کارکنان موسسه های امدادی فکر می کردند که پیش از این، بارها شاهد چنین مشکلی بوده اند.