کاهش "اعتبار" صندوق نجات مالی اتحادیه اروپا

سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" ارزش صندوق نجات مالی اتحادیه اروپا را از "تریپل اِی" به "اِی اِی پلاس" کاهش داده است.

میزان اعتبار صندوق موسوم به "تسهیلات ایجاد ثبات مالی اروپا" (EFSF) براساس اعتبار کشورهایی که آن را تضمین کرده اند تعیین شده است.

"استاندارد اند پورز" روز جمعه اعتبار فرانسه و اتریش را کاهش داده بود.

این کاهش اعتبار می تواند بر توانایی صندوق برای جمع آوری پول با نرخ بهره کم تاثیر بگذارد.

البته "استاندارد اند پورز" گفت که صندوق نجات مالی اروپا می تواند در صورت گرفتن تضمین های بیشتر به رتبه عالی "AAA" بازگردد.