مرگ آخرین نفر از سیاستمداران رده بالای حکومت فرانکو

مانوئل فراگا ایریبامه، آخرین نفر از سیاستمداران رده بالای حکومت ژنرال فرانکو در اسپانیا در سن ۸۹ ساگی در خانه اش در مادرید از دنیا رفته است.

آقای فراگا در دوره های مختلف یکی از نیروهای قدرتمند در صحنه سیاسی اسپانیا بوده است.

آقای فراگا در دوره فرانکو، وزیر اطلاعات و گردشگری او بود اما بعد از مرگ این دیکتاتور در سال ۱۹۷۵ نقش پررنگی در گذار اسپانیا به دموکراسی بازی کرد.

آقای فراگا به نوشتن قانون اساسی کمک کرد و حزب محافظه کاری را تاسیس کرد که در حال حاضر حزب حاکم در اسپانیاست.

او تا اواسط دهه هشتاد زندگی اش، اصلی ترن بازیگر سیاسی در منطقه گالیسیا در شمال غرب اسپانیا بود.