دوره آموزشی ۵۰۰ پلیس افغان در ترکیه به پایان رسید

وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرده که ۵۰۰ تن از افسران پلیس این کشور که برای آموزش به ترکیه فرستاده شده بودند، در حال بازگشت هستند.

صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه، ۲۶ جدی/دی به خبرنگاران گفت که ۱۸۰ تن از این افسران به کشور بازگشته و بقیه هم به زودی باز خواهند گشت.

این افراد برای آموزشهای حرفه ای یک دوره شش ماهه به ترکیه فرستاده شده بودند.

وزارت داخله افغانستان امیدوار است که آغاز به کار این افراد در نهادهای پلیس این کشور باعث تغییرات مثبتی در کارکردهای پلیس شود.

آقای صدیقی پایان دوره آموزشی آنها در ترکیه را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت افغانستان در بخش آموزش نیروهای امنیتی عنوان کرد.

پیش از این انتقادهای زیادی در باره کندی روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مطرح شده است.