وزیر علوم ایران: دانشگاه جای تبلیغ احزاب نیست

کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، در مورد انتخابات مجلس گفت دانشگاه محل تبلیغ احزاب نیست، دانشگاه ها نباید وارد رقابت های جناحی شوند و کاندیداهایی که برای سخنرانی به دانشگاه دعوت می شوند باید نظرات خود را از بعد علمی مطرح کنند و نگاه خود را نسبت به دانشگاه شرح دهند.

این مقام دولتی، در مورد نقش دانشگاه ها در انتخابات مجلس، اظهار داشت که دانشگاه ها باید اهمیت شرکت در انتخابات و مشارکت حداکثری را تبیین کنند و گفت "اشرافیت، استکبار و طاغوت به دنبال تقلیل مشارکت در انتخابات است."

در خبری دیگر در این زمینه، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی وزیر علوم، گفته است که هشتصد عضو هیات علمی دانشگاه ها برای انتخابات مجلس نامزد شده اند.