قطعات مریخ پیمای روسی به داخل اقیانوس آرام سقوط کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که قطعات کاوشگر فوبوس گرانت، که در ماه نوامبر سال گذشته به سوی یکی از قمرهای مریخ موسوم به فوبوس پرتاب اما از مدار زمین خارج نشده بود، در آبهای اقیانوس اطلس فرو ریخته و خسارت و آسیی به بار نیاورده است.

وزن این مریخ نورد و سوخت همراه آن هنگام پرتاب به بیش از سیزده تن می رسید و این نگرانی وجود داشت که ممکن است قطعات آن پس از ورود به جو زمین، در مناطق پر جمعیت شهری فرو بریزد و باعث خسارت جانی و مالی شود.

مقامات روسی گفته اند که بخشی از قطعات این سفینه هم هنگام وروزد به جو زمین سوخته و از بین رفته بود.