حمله نیروهای امنیتی سوریه به خوابگاه دانشجویان

نیروهای امنیتی سوریه در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه حلب، بیش از یکصد تن از آنان را بازداشت کرده و با خود برده اند در حالیکه بسیاری از دانشجویان برای فرار از دست ماموران، خود را از پنجره های خوابگاه به بیرون پرتاب می کردند.

در همانحال، دولت سوریه آزادی گروهی از "زندانیان سیاسی" را با حضور ناظران اتحادیه عرب آغاز کرده اما شماری از آزاد شدگان به خبرنگاران گفته اند که ارتباطی با فعالیت های سیاسی نداشته اند و به دلایل دیگر در زندان بوده اند.

آزادی معترضان بازداشتی، خروج واحدهای نظامی از شهرها و توقف حمله ارتش به تجمع مخالفان و محل سکونت آنان و انجام اصلاحات دموکراتیک بخشی از توافقنامه حکومت سوریه با اتحادیه عرب است.

با ادامه خشونت در سوریه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، درخواست کرده است دست از کشتار مردم خود بردارد.