فرانسه ایران را متهم به نقض قطعنامه شورای امنیت کرد

وزارت امور خارجه فرانسه ایران را متهم کرده است که علیرغم تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تسلیحات به سوریه صادر کرده است.

فرانسه می گوید ایران با این عمل قطعنامه شورای امنیت را درباره تحریم صادرات سلاح نقض کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفته است که کارشناسان سازمان ملل نقض تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت را به این شورا گزارش کرده اند.

ایران و سوریه یکدیگر را شریک استراتژیک و راهبری خود در منطقه می دانند.

ایران عامل اعتراضات گسترده داخلی در سوریه را به "دشمنان" سوریه و کشورهای نسبت می دهد و از ادامه حیات حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند.