کاپیتان کونکوردیا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت

قضات ایتالیایی ناخدای یک کشتی تفریحی که روز جمعه به صخره برخورد کرد را تحت بازداشت خانگی قرار داده اند.

دادستان ها می گویند که فرانچسکو اسکتینو در این حادثه مقصر بود.

امدادگران تاکنون اجساد ۱۱ نفر را یافته اند و درحال جستجو برای ۲۴ مفقود دیگر حادثه هستند.

گفت و گوهای ضبط شده از کشتی کوستا کونکوردیا که در سواحل غربی ایتالیا به گل نشست، نشان می دهد که کاپیتان کشتی پیش از آنکه همه مسافران کشتی را ترک کنند، از آن خارج شده بود.

یک افسر گارد ساحلی در مکالمه ای تند با فرانچسکو اسکتینو، کاپیتان کشتی بارها به او گفته بود که به کشتی باز گردد.

آقای اسکتینو ممکن است به اتهام قتل غیر عمد محاکمه شود.

او ارتکاب هر عمل نادرستی را تکذیب می کند و می گوید که تدابیرش باعث نجات جان صدها مسافر کشتی شده است.