روحانی تندروی مسلمان از بریتانیا اخراج نمی شود

براساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، ابوقتاده، از روحانیون تندروی مسلمان، به اردن استرداد نخواهد شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است این خطر وجود دارد که آقای ابوقتاده در صورت استرداد به اردن،با شکنجه روبرو شود.

قضات در بریتانیا از ابوقتاده به عنوان بازوی راست اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در اروپا یاد کرده و از اخراج او از بریتانیا حمایت می کردند.

اما دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است که ابوقتاده در صورت بازگشت به اردن، با دادگاهی منصفانه روبرو نخواهد شد.

گفته می شود که دولت بریتانیا به مدت سه ماه یعنی تا قبل از اجرای این حکم، فرصت دارد تا برای آخرین بار درخواست استیناف بدهد.