واکنش تند سوریه به درخواست امیر قطر درمورد اعزام نیرو

دولت سوریه درخواست امیر قطر را در مورد اعزام نیرو از سوی کشورهای عربی برای خاتمه خشونت ها در سوریه رد کرده است.

تلویزیون دولتی سوریه گفته است چنین اقدامی تنها باعث تشدید درگیری ها شده و راه را برای مداخله خارجی ها هموار می کند.

قطر از جمله منتقدان صریح سیاست های دولت سوریه در سرکوب مخالفان بشمار می رود. اما پیشنهاد شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر که روز جمعه (۱۳ ژانویه) در مصاحبه ای از کشورهای عربی خواست تا با اعزام نیرو به سوریه به کشتار در این کشور پایان دهند، انتقاد از سیاست های دولت سوریه را وارد مرحله تازه ای کرده است.

همانطور که پیش بینی می شد، مقامات سوریه با خشم این پیشنهاد امیر قطر را رد کردند.

با توجه به این که ماموریت ناظران اتحادیه عرب به سوریه در اواخر هفته جاری به پایان می رسد، قرار است اتحادیه عرب به زودی درباره اوضاع سوریه تشکیل جلسه بدهد.