آنگ سانگ سوچی کاندیدای انتخابات برمه شد

آنگ سان سو چی، رهبر دموکراسی خواهی برمه کاندیداتوری خود برای حضور در پارلمان برمه را اعلام کرد.

وی از یکحوزه روستایی به نام کاهومو، خارج از شهر رانگون، پایتخت، اعلام کرد.

این اولین بار است که آنگ سان سوچی برای کسب یک پست حکومتی تلاش می کند.

این رهبر تازه از تبعید درآمده بعد از ثبت نام برای کاندیداتوری، در هنگام خروج از محل ثبت نام با استقبال صدها تن از طرفداران خود روبرو شد.

حزب 'لیگ ملی دموکراسی' در حال تلاش برای بدست آوردن چهل کرسی پارلمانی در انتخابات پیش روی برمه است که در ماه آوریل آینده برگزار می شود.

آنگ سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ است، به تازگی پس از لغو حصر خانگیش شروع به ادامه فعالیت های سیاسی خود کرده و امیدوار است در پارلمان جدید کرسی های بیشتری برای حزب خود کسب کند.