دارو های تقلبی مالاريا جان ميليونها نفر را تهدید می کند

داروهای تقلبی و بدون کيفيت ضد مالاريا می تواند جان ميليونها نفر، به خصوص زنان باردار و کودکان را به خطر بياندازد.

بنا به يک پژوهش جديد از بنیاد پژوهشی بریتانیایی ولکام تراست (Wellcome Trust)، داروهای تقلبی ضد مالاريا می تواند به بيماران صدمه بزند و مقاومت بدن آنها را در برابر داروهای اصلی اين بيماری بالا ببرد.

مواد شیمیایی بکار رفته در ترکیب برخی از این داروها می تواند موقتا علائم مالاريا را کاهش دهد، اما خود بیماری را کاملا از بين نمی برد.

سالانه حدود هشتصد هزار نفر در اثر ابتلا به مالاريا جان خود را از دست می دهند.

طبق اين تحقيق، داروهای تقلبی ضد مالاريا در يازده کشور آفريقايی به فروش می رسند.

بر اساس گزارشها، برخی از اين داورها محصول کشور چين هستند.