روسیه 'هر قطعنامه ضد سوریه را وتو می کند'

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که کشور او با هرگونه اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای وضع تحریم های اقتصادی یا کاربرد نیروی نظامی علیه حکومت سوریه مخالف است و هر قطعنامه ای در این زمینه را وتو می کند.

آقای لاوروف افزود که دولت او پیش نویس قطعنامه ای را بین اعضای شورای امنیت توزیع کرده که طبق آن، هم حکومت سوریه و هم مخالفان مورد انتقاد قرار می گیرند.

وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با بحران سیاسی سوریه برخوردی جانبدارانه در پیش گرفته اند و فقط خشونت از سوی حکومت این کشور را محکوم می کنند اما به اقدامات مخالفان از جمله عملیات مخالفان مسلح توجهی نمی کنند.