ارتش سوریه عملیات نظامی علیه شهر زبدانی را متوقف کرد

ارتش سوریه گغته است با آتش بس در عملیات نظامی علیه مخالفان در شهر زبدانی، واقع در سی کیلومتری دمشق، پایتخت، موافقت کرده و به گفته ساکنان شهر، در ساعات گذشته، گلوله باران مناطق مسکونی این شهر متوقف شده است.

یکی از رهبران مخالفان حکومت سوریه گفته است که این آتش بس به این دلیل برقرار شده که با توجه به حمایت گسترده مردم زبدانی از نظامیان فراری مستقر در این شهر، عملیات ارتش امکان موفقیت نداشته است.

به گفته منابع مخالف حکومت سوریه، تعدادی از نظامیانی که در اعتراض به سرکوب مردم سوریه توسط ارتش، ترک خدمت کرده و به مخالفان پیوسته اند، در شهر زبدانی هستند که یکی از مراکز تظاهرات اعتراضی وسیع علیه حکومت به رهبری بشار اسد، رئیس جمهوری، محسوب می شود.