نمایندگان کنگره آمریکا به اعتراض ویکی پدیا پاسخ مثبت دادند

در پی اعتراض بسیاری از سایت های مهم و معروف به قانون پیشنهادی ضد سرقت اینترنتی، چند تن از اعضای ارشد کنگره آمریکا دست از حمایت این طرح برداشته اند.

مارکو روبیو یک سناتور آمریکایی می گوید که دیگر از این قانون حمایت نخواهد کرد.

جان بینر رئیس مجلس نمایندگان هم گفت که درحال حاضر بر سر تصویب این قانون اختلاف نظر وجود دارد.

سایت اینترنتی دانشنامه ویکی پدیا می گوید که وضع چنین قانونی به آزادی اینترنتی صدمه وارد می کند و به نشانه اعتراض سایت انگلیسی زبان خود را به مدت بیست و چهار ساعت تعطیل کرد.

موتور جستجوگر گوگل هم از کاربران خود خواسته که از کنگره آمریکا بخواهند که موجب عدم تصویب چنین قانونی شود اما شرکت های فیلم و موسیقی (ازموافقان این قانون) می گویند که با وضع آن از نقض حق تالیف جلوگیری می شود.