توطئه کودتای 'متعصبین مذهبی' بنگلادش خنثی شد

به گفته منابع ارتش بنگلادش، کودتای گروهی از افسران "یاغی" برای سرنگونی دولت شیخ حسینه، نخست وزیر، توسط نیروهای وفادار به دولت خنثی و توطئه گران شناسایی شده اند و به زودی در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد.

ژنرال محمد مسعود رزاق، سخنگوی ارتش پنگلادش، توطئه گران را "گروهی از متعصبین مذهبی" توصیف کرده و گفته است که این توطئه در ماه دسامبر کشف و خنثی شد.

سه سال پیش، گروهی از پرسنل نیروهای شبه نظامی وابسته به ارتش بنگلادش شورش کردند و در جریان درگیری های پس از آن، هفتاد نفر از جمله پنجاه افسر ارتش کشته شدند.