ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه به پایان می رسد

روز پنجشنبه، ۲۹ دی (۱۹ ژانویه) دوره ماموریت ناظران اعزامی اتحادیه عرب به سوریه به پایان می رسد در حالیکه دولت سوریه خواستار تمدید دوره ماموریت آنان شده و مخالفان حکومت از شکست ماموریت این هیات در جلوگیری از کشتار معترضان توسط نیروهای دولتی سخن می گویند و همچنان خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل هستند.

احتمال دارد ناظران برای مدتی دیگر در سوریه باقی بمانند تا گزارش خود در مورد خشونت های جاری در این کشور را برای ارائه به جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو در روز شنبه این هفته تکمیل کنند.

اعزام هیات ناظران اتحادیه عرب بخشی از توافق دولت سوریه و این اتحادیه است که براساس آن، دولت این کشور پذیرفته است به حملات ارتش علیه غیرنظامیان خاتمه دهد و واحدهای ارتشی را از شهرها خارج کند و به حق مردم برای تجمع اعتراضی مسالمت آمیز احترام بگذارد.