شش نفر در حمله انتحاری در قندهار کشته شدند

دست کم شش نفر در اثر یک حمله انتحاری در قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. گزارشهای اولیه حالی است که همه کشته شدگان غیر نظامی هستند.

یک مقام امنیتی محلی به بی بی سی گفته است که دو تن از سربازان ارتش نیز در این حمله مجروح شده اند.

حمله کننده انتحاری بمبی راکه با خود حمله می کرد در ورودی فرودگاه قندهار منفجر کرد و مقام های امنتی می گویند ظاهرا هدف بمگذار انتحاری یک خودرو ویژه نیروهای آمریکایی بود در هنگام انفجار از آنجا می گذشت.

اما هنوز مشخص نیست که به افراد حامل این خودرو آسیبی رسیده است یانه.

فرودگاه قندهار یکی از پایگاه اصلی نیروها خارجی مستقر در افغانستان است.