ریک پری از کارزار انتخاباتی آمریکا کنار کشید

ریک پری فرماندار تکزاس و از چهره های حاضر در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه تلاش می کرد، از گردونه رقابت ها کنار کشید.

آقای پری در یک کنفرانس خبری گفت امیدی برای موفقیت ندارد و تلاش های انتخاباتی خود را معلق می کند. وی در عین حال از نیوت گینگریچ، دیگر چهره حاضر در رقابت ها حمایت کرد.

در ابتدای آغاز رقابت ها از ریک پری به عنوان یک چهره سرشناس و دارای اقبال پیروزی نام برده می شد. یک خبرنگار بی بی سی می گوید ریک پری نتوانست در عرصه ملی درخششی داشته باشد.