اسکی باز سبک آزاد کانادايی در یک حادثه جان باخت

یکی از اعضای خانواده سارا برک، اسکی باز کانادایی، می گوید او به دلیل ضربه مغزی به هنگام تمرین اسکی در ایالت یوتای آمریکا، جان خود را از دست داده است. او ۲۹ سال داشت.

سارا برک به آوردن اسکی آزاد در مسابقات المپیک زمستانی کمک کرده است.

گفته می شود او از امیدهای اصلی مدال طلای بازیهای المپیک ۲۰۱۴ بود.

پیتر جاج، مدیر کل تیم اسکی آزاد کانادا، می گوید: "از خیلی جهات، سارا تعریف این ورزش بود."

اعضای بدن برک، بنا به آرزوی او به نیازمندان اعطا شده است.