انتقاد لاریجانی از هجوم سیاستمداران به مدیریت ورزش

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از "هجوم سیاستمداران به عرصه مدیریت ورزش" انتقاد کرده و گفته است که یکی از آسیب های ورزش حرفه ای ایران که باید برای آن چاره ای اندیشید، ورود سیاستمداران به حوزه ورزش است.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی در همایش اخلاق در ورزش در شهر قم گفته که "عقلایی نیست برخی افرادی که در امور ورزش صاحبنظر نیستند و سبقه سیاسی دارند و یا زمانی در سیاست ورود داشتند به این عرصه هجوم آورند."

به گفته رئیس مجلس، در رشته های ورزشی نباید از افراد سیاسی استفاده شود و "کارهای ورزشی باید در اختیار افراد متخصص باشد که ابعاد آن را بشناسند و سیاستمداران باید کمک کنند، نه این که صندلی آنها را بگیرند."

به نظر آقای لاریجانی، ورزش مثل سایر فنون است و باید افراد متخصص وارد آن شوند و ورود چهره های سیاسی به ورزش "باعث تضعیف علائق جوانانی می شود که دوست دارند در امور ورزشی پیشرفت کنند."