تظاهرات زنان مالاوی در حمایت از آزادی انتخاب پوشش

در کشور آفریقایی مالاوی، حدود سه هزار زن با برگزاری یک تجمع اعتراضی در شهر بلانتیر، از آزادی انتخاب پوشش از جمله پوشیدن شلوار و دامن کوتاه دفاع کرده و خواستار مقابله با دستفروشانی شده اند که در روزهای اخیر، به زنانی که شلوار یا دامن کوتاه بر تن داشتند حمله کرده اند.

روز گذشته، بینگوا وا موثاریکا، رئیس جمهوری مالاوی، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که زنان کشور از آزادی انتخاب پوشش خود برخوردارند و اعلام کرد که حمله کنندگان به زنان بازداشت خواهند شد.

در دوران دیکتاتوری هستینگز باندا، رهبر سابق مالاوی، پوشیدن شلوار برای زنان ممنوع بود اما این قانون با پایان حکومت سی و سه ساله او در سال ۱۹۹۴ لغو شد.