هاشمی رفسنجانی: مردم خواستار تحقق کامل انتظارات خود هستند

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که "برگزاری انتخابات پرشور با همدلی و مشارکت همه گروه ها و سلایق مختلف درون خانواده انقلاب میسر است و هیچگاه تک صدایی و انحصارگرایی جوابگوی اداره کشور نبوده و نخواهد بود."

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - آقای رفسنجانی که در دیدار با گروهی از روحانیون سخن می گفت، افزود که "مردم و اقشار مختلف جامعه توقعات و انتظاراتی از حکومت اسلامی داشته و دارند و با گذشت سه دهه از تاسیس نظام اسلامی، خواستار تحقق کامل این انتظارات هستند."

وی این نظر را رد کرد که مشکلات کنونی کشور ناشی از معایب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و گفت: "آنچه باعث بروز مشکلات شده، قانون اساسی و نظام نیست بلکه حاکم کردن سلایق فردی بر قانون و سیستم حکومتی و نیز خارج ساختن مسئولیت ها و عملکردها از حوزه نظارت قانونی است."