محکومیت سه مسلمان به جرم برانگیختن نفرت علیه همجنسگرایان

دادگاهی در بریتانیا، برای اولین بار، سه مرد مسلمان را به جرم برانگیختن نفرت علیه همجنسگرایان محکوم کرد.

این سه مرد برگه‌هایی را در میان مردم پخش کرده بودند که در آن‌ها ادعا شده بود برای پاک کردن جامعه از وجود مردان و زنان همجنسگرا، اعدام آنها اقدامی توجیه پذیر است.

حکم محکومیت این سه نفر تحت قانون جدیدی در بریتانیا صادر شده است که بر اساس آن برانگیختن حس نفرت علیه مردم به دلیل گرایش جنسی آن‌ها جرم است.

یکی از خبرنگاران بی بی سی می گوید که قاضی دادگاه اشاره کرده است که این سه تن به احتمال زیاد با مجازات حبس مواجه خواهند شد.