چین، 'محدودیت' بیشتری برای رسانه‌ها وضع کرده است

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران، دولت چین را متهم به تشدید محدودیت برای رسانه‌های این کشور کرده است.

در بیانیه این سازمان گفته شده که دولت چین به علت ترس از ناآرامی هایی مشابه قیام های عربی، این محدودیت ها را وضع کرده است.

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران گفته است گروهی از وبلاگ نویسان، خبرنگاران و فعالان چینی پس از فراخوان سال گذشته در اینترنت برای به پا خاستن علیه حزب کمونیست، بازداشت و شکنجه شده اند.

این بیانیه خاطرنشان می کند که چند مجله تعطیل شده و حداقل شانزده خبرنگار از کار برکنار شده اند.