مرگ زندانی کوبایی در پی اعتصاب غذا

دولت کوبا از نحوه عملکرد خود در ارتباط با یک زندانی سیاسی که روز پنجشنبه در پی یک اعتصاب غذای دو ماهه درگذشت، دفاع کرده است.

مقام های کوبا گفته اند ویلمان ویلار هفته گذشته از زندان به بیمارستان منتقل شد.

آنها گفته اند که او تحت مراقبت های پزشکی گسترده قرار گرفته بود.

آقای ویلار در ماه نوامبر در جریان یک اعتراض ضد دولتی دستگیر شد.

دیگر افرادی که همراه این ناراضی سیاسی دستگیر شده بودند، خیلی زود آزاد شدند اما او با استناد به اتهامی که قبلا در موردش مطرح بود، محاکمه شد و به زندان افتاد.

دولت آمریکا گفته است مرگ ویلمان ویلار بی معنی و نشانه دیگری از سرکوب ادامه دار مردم کوباست.