یورش معترضان به مقر دولت انتقالی لیبی در بنغازی

گزارشهای رسیده از شهر بنغازی در لیبی حاکی است که حدود ۲۰۰ معترض سعی کرده اند وارد مقر دولت انتقالی در آن شهر شوند.

بنابر گزارشها این معترضان نارنجکهای دست سازی را هم به سوی ساختمان مقر دولت انتقالی لیبی پرتاب کرده اند.

گزارشی از تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست.

ساکنان بنغازی، که اعتراضات علیه معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی در فوریه سال گذشته از آن جا آغاز شد، طی دو هفته گذشته با دست زدن به اعتراضاتی از رهبران جدید درخواست شفافیت در روند سیاسی کشور و اجرای عدالت را کرده اند.

بعضی از معترضان با برپایی چادرهایی در بیرون ساختمان دولت ملی انتقالی علیه قوانین انتخاباتی که به گفته آنها مقامات دولت بدون مشورت با مردم پیش نویس آن را ارائه کرده اند، دست به اعتراض زده اند.

یکی از وکلای معترض گفته است:" قوانین انتخاباتی مورد تصویب هزاران لیبیایی قرار نگرفته و این قوانین به آنهایی که جانشان را برای آزادی از دست دادند، احترام نمی گذارد."