اسلامگرایان برنده نهایی انتخابات پارلمانی مصر شدند

در مصر ، احزاب اسلامگرا بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی این کشور که در سه مرحله برگزار شد، به دست آورده اند.

کمیته انتخاباتی مصر می‌گوید حزب اخوان المسلمین سی و هشت درصد از کرسی های اختصاص یافته به احزاب، و در مجموع حدود ۵۰ درصد کل کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که حزب اسلامگرای نور که از احزاب تند رو بشمار می رود نیز حدود ۲۵ درصد کرسی های پارلمان را به دست آورده است.

به این ترتیب احزاب اسلامگرا دو سوم کرسی های پارلمان مصر را در اختیار گرفته اند.

این انتخابات که برگزاری آن دو ماه به طول انجامید، اولین انتخاباتی بود که از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر در سال گذشته در این کشور برگزار شد.

در این انتخابات پارلمانی، نامزدهای بیش از چهل حزب به رقابت پرداختند، که بسیاری از این احزاب بعد از سقوط حسنی مبارک تشکیل شده بودند.