حمله معترضان به مقر دولت انتقالی در بنغازی در لیبی

گزارش ها از لیبی حاکی است که حدود دویست نفر به مرکز دولت انتقالی در شهر بنغازی حمله کرده اند. گفته می شود معترضانی که از روند اصلاحات در این کشور نا امید شده اند، با حمله به این مرکز خواستار ملاقات با رهبران دولت انتقالی شده اند.

معترضان اقدام به پرتاب دست کم یک نارنجک دست ساز به سوی این ساختمان کرده اند.

ساکنان بنغازی، جایی که اعتراضات علیه معمر قذافی، رهبر پیشین در فوریه سال گذشته از آن جا آغاز شد، طی دو هفته گذشته با دست زدن به اعتراضاتی از رهبران جدید درخواست شفافیت در روند سیاسی کشور و اجرای عدالت را کرده اند.

بعضی از معترضان با برپایی چادرهایی در بیرون ساختمان دولت ملی انتقالی علیه قوانین انتخاباتی که به گفته آنها مقامات دولت بدون مشورت با مردم پیش نویس آن را ارائه کرده اند، دست به اعتراض زده اند.

یکی از وکلای معترض گفته است: "قوانین انتخاباتی مورد تصویب هزاران لیبیایی قرار نگرفته و این قوانین به آنهایی که جانشان را برای آزادی از دست دادند، احترام نمی گذارد."