دست کم 7 نفر در اثر انفجار چند بمب در نیجریه کشته شده اند

بعد از یک زنجیره انفجارهای مرگبار در شهر کانو در شمال نیجریه، در این شهر مقررات منع آمد و شد برقرار شده است.

چند کلانتری و ستاد محلی پلیس در این حملات هدف قرار گرفته اند. صدای شلیک اسلحه نیز در چند نقطه از شهر به گوش رسیده است.

یک گروه پیکارجوی اسلام گرای سنی موسوم به بوکو حرام، مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده گرفته است. خشونتهای مذهبی اخیر در مناطق عمدتا ً مسلمان نشین شمال نیجریه به این گروه نسبت داده می شود.

گروه بوکو حرام که اسم رسمی آن جماعة أهل السنة للدعوة و الجهاد است، خواستار برقراری قانون شریعت در نیجریه است. تحلیلگران می گویند حملات روز جمعه، بزرگترین عملیات هماهنگ این گروه پیکارجو محسوب می شود.