زنجیره انسانی روی آتشفشان در اعتراض به خشونت خانگی

بیش از ده هزار شهروند گواتمالا در اعتراض به خشونت خانگی، زنجیره انسانی تا قله یک آتشفشان غیرفعال در این کشور شکل داده اند.

اوتو پرز مولینا، رئیس جمهوری جدید گواتمالا از جمله افرادی است که در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و تا قله چهار هزار متری صعود کرده است.

آقای مولینا گفته است برای مقابله با خشونت خانگی، دست به اقدامات شدیدی خواهد زد.

میزان قتل در این کشور بسیار بالا است و سال پیش ۵۵۰ زن در اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند.