هشدار رئیس شورای ملی انتقالی لیبی به معترضان

مصطفی عبدالجلیل، ، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، در پی حمله گروهی معترض به یک دفتر دولتی در شهر بنغازی در یک کنفرانس خبری هشدار داده که ادامه چنین اقداماتی به نفع کشور نیست.

به هنگام حمله روز گذشته ( شنبه ۲۱ ژانویه) گروهی از معترضان به دفتر وابسته به شورای ملی انتقالی، آقای عبدالجلیل در داخل ساختمان بود.

آقای عبدالجلیل گفته است که به دنبال حمله شنبه شب معترضان، او استعفای شهردار بنغازی را پذیرفته و قرار است انتخاب شهردار جدید به همه پرسی گذاشته شود.

رئیس شورای ملی انتقالی با اشاره به درخواست معترضان که عملکرد دولت جدید را کافی ندانسته اند، گفت که دولت به زمان بیشتری نیاز دارد.