طالبان پاکستان ویدئوی اعدام ۱۵ سرباز را منتشر کرد

طالبان پاکستان ویدئویی که ظاهرا اعدام ۱۵ سرباز پاکستان را نشان می دهد، منتشر کرده است.

این سربازان ماه گذشته و در جریان حمله به یک پست بازرسی در نزدیکی شهر تانک در شمال غرب پاکستان ربوده شدند.

اجساد این سربازان چند روز بعد کشف شد.

این ویدوئوی دو و نیم دقیقه ای حاوی تصاویری از سربازانی است که چشم بند به چشم دارند، دستهایشان از پشت بسته شده و به سویشان تیراندازی می شود.

صحت این تصاویر هنوز توسط منابع مستقل تائید نشده است اما یک مقام ارتش پاکستان که این نوار ویدوئویی را دریافت کرده گفته است که این افراد سربازان او بودند.